Stretch-hood

V současné době dominuje technice paletového balení průtažná (stretch) fólie. Stretch fólie je nutné při balení okolo palety napnout. S pomocí paměti materiálu se fólie snaží dostat zpět do své původní polohy. V důsledku tohoto jevu je zboží silně přitlačováno k sobě. Tento typ balení lze provádět jak manuálně tak strojem.

Další možností balení palet je použití smrštitelného krytí. Při tomto způsobu je pro zabalení palety použita krycí fólie větší než její rozměr. Po překrytí je třeba fólii zahřát, aby došlo ke smrštění. Smrštěním fólie dojde k silnému stažení zboží k sobě navzájem i k paletě. Tento druh balení může být prováděn manuálně (stále však potřebujete ohřívač) i na plně automatických linkách.

Již před více než 10 lety byl vyvinut nový druh balení palet. Tato nová technologie balení byla umožněna díky blízké spolupráci mezi výrobci balicích strojů a výrobci polyolefinové fólie. Výsledkem je revoluční balicí postup, jehož výsledkem je hermeticky, pevně, levně a rychle zabalená paleta - Stretch hood.

Další odstavce popisují princip balení technologií Stretch hood, srovnání s ostatními typy a dále nabídka balicích strojů firmy Bocedi, jejímž je firma Era-pack výhradním distributorem.

Princip balení

Otevírání
Otevírání
Navíjení
Navíjení
Napínání
Napínání
Krytí
Krytí
Zabaleno
Zabaleno

Když je dokončena paleta s výrobky, je přesunuta do stroje Stretch hood. To je možné provést válečkovým dopravníkem nebo může být paleta přímo vložena VZV (vysokozdvižným vozíkem). Je třeba zdůraznit, že je paleta postavena na určitý druh podstavce. Díky tomuto podstavci je stroj schopen překrýt paletu stretch hood fólií i pod paletou, což umožní hermetické oddělení palety od okolní prostředí.

Po umístění do stroje je elektronicky změřena výška palety. Některé pokročilejší linkové stretch hood stroje také určují rozměry palet. Na základě této informace je vybrán vhodný typ fólie (v případě, že se používají dva typy fólie). Všimněte si, že s jedním rozměrem fólie je možné zabalit několik rozměrů palet, ale v případě příliš velkého rozdílu je nutné použít rozdílné rozměry fólie (například pro palety 600 x 800 mm a 1100 x 1300 mm je lepší použít dva formáty stretch hood fólie). Se všemi informacemi o rozměru stroj odvine potřebnou délku správné stretch hood fólie. Po dosažení délky, je fólie svařena dohromady a odříznuta. Fólie byla natažena na 4 mechanická ramena. Tento proce je velmi důležitý, protože výrazně ovlivňuje konečný výsledek zabalení palety. Pokud je na ramena špatně umístěn, na stretch hoodu se objeví vrásky nebo nebude po stranách položen správně.

Mechanická ramena sestoupí pod paletu a tím je stretch hood natažen na paletu a od chvíle, kdy stretch hood fólie opustí mechanická ramena se snaží vrátit do své původní velikosti, což přitlačuje paletu dohromady. Čím menší je původní rozměr stretch hood fólie, tím větší je napětí na paletě. Pro některé aplikace se volí maximální velikost napětí (například kamenné cihly), ale pro jiné aplikace se tomuto vyhýbáme (například příliš velké tlak na paletu s krabicovým mlékem může zdeformovat krabice).

Po dokončení této činnosti vyjedou ramena opět nahoru a paleta může být odebrána a připravena na převoz do skladu nebo pro bezpečný transport.

Srovnání různých balicích systémů

Vlastnost Stretch hood Teplem smrštitelná fólie Stretch fólie
Pevnost Nejvyšší Vysoká Vysoká
Spotřeba energie Nízká Vysoká Nízká
Výměna rolí Nejméně Málo Mnoho
Spotřeba fólie Nízká Vysoká Nízká
Optické vlastnosti Nejlepší Dobré Špatné
Manuální balení Ne Ano Ano
Automatické balení Ano Ano Ano
Odolnost proti vodě Ano Ano Ne
Rychlost balení <200 palet/h <100 palet/h <100 palet/h
Bezpečnost při balení Vysoká Nízká Vysoká
Recyklovatelnost Vysoká Vysoká Nízká
Náklady Střední Vysoké Nízké
Potisknutelnost Vysoká Vysoká Nízká
Různorodost palet Střední Nízká Vysoká

Balicí stroje Stretch hood firmy Bocedi

Logo BocediStroj pro roztahování stretch hood fólie. Krytí je určeno pro všechny druhy výrobků, protože se nepoužívají plameny ani horký vzduch. Tento stroj nabízí kvality balení odpovídající teplem smrštitelné fólii, ochranu proti atmosférickým vlivům (voda a prach) a používá roztažitelnou fólii. Tento stroj je dostupný ve čtyřech modelech, podle potřeb zákazníka.

FB1000

FB1000
Verze stroje s jednou rolí fólie.

FB2000 Cartesiano

FB2000 Cartesiano
Verze s jednou nebo více rolemi fólie.

fb1000.jpg

Tisknout