Náhradní plnění

ERA-PACK s.r.o. při své činnosti nezapomíná na osoby se zdravotním postižením, pro něž je zařazení do běžného pracovního života velmi komplikované.

 

Aktivně vytváříme pracovní místa pro takto hendikepované osoby, postupně s naší expanzí zvyšujeme počet zaměstnanců se zdravotním postižením a zároveň neustále zlepšujeme pracovní podmínky a prostředí pro tyto zaměstnance. Chápeme to jako náš příspěvek pro zlepšení kvality života občanů Chrudimska.

Náhradní plnění

V současné době činí podíl zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % z celkového počtu našich zaměstnanců. Jsme chráněnou dílnou. Naše společnost splňuje podmínku uvedenou v §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., jsme oprávněni poskytovat svým odběratelům při odběru zboží či služeb potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se ZPS.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!