Stretch Hood fólie

Stretch Hood fólie

Stretch hood fólie je zpracovávaná na speciálním Stretch hood stroji. Princip spočívá ve vytvoření "čepičky" ze stretch hood folie, její roztažení a navléknutí na paletu a následné smrštění folie. Stretch Hood může být upraven o UV stabilizaci, v různém barevném provedení, s potiskem.

 

Výhodou oproti paletizačnímu pytli je u stretch hood fólie úspora v síle materiálu, úspora tepelné energie, lepší fixace zboží a bezpečnost přepravy (zboží se zabalí i včetně palety), úspora lidských zdrojů při balení, vše automatizováno, zvýšené hodinové kapacity baličky.


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!